Risicofactoren van borstkanker

Wat zijn de risicofactoren van borstkanker?

De voornaamste risicofactoren voor het krijgen van borstkanker op jonge leeftijd zijn familiale voorgeschiedenis en eventueel erfelijke belasting. Dus de aanwezigheid van erfelijke factoren in je familie kan het risico op borstkanker verhogen. Of, als er geen erfelijkheid is aangetoond, maar wel een familiale clustering van borstkanker voorkomt, kan dit ook een risico vormen. In beide gevallen gaat men eigenlijk met een matig tot sterk verhoogd risico op borstkanker moeten rekening houden.

Er zijn ook nog andere risicofactoren die wat minder belangrijk zijn, maar toch een impact kunnen hebben op het risico op borstkanker, ook op jonge leeftijd. En dat zijn o.a.  een vroege eerste menstruatie, een late menopauze, het al dan niet geven van borstvoeding en eventueel overmatig alcoholgebruik. Dit zijn allemaal zaken die het risico op borstkanker kunnen sturen.

Waarom is een vroege diagnose belangrijk?

Bij mogelijke problemen van de borst(en) is het heel belangrijk om kort op de bal te spelen, en vroegtijdig te reageren als er veranderingen optreden.

De meeste veranderingen van de borst zijn niet kwaadaardig, dus het is niet nodig er paniek over hebben. Als er toch een kwaadaardigheid zou achter zitten, is het heel belangrijk dat men er vroeg op uitkomt.

Zowel de kans op genezing, alsook de zwaarte van de behandeling is duidelijk beter bij een vroegtijdige diagnose. Vandaar dat het belangrijk is mogelijke vroege klachten van borstkanker niet te negeren en er snel op te reageren.

Hoe vaak komt borstkanker voor in België bij jongeren?

Borstkanker op jonge leeftijd is zeker geen zeldzaamheid en dat is een misvatting die een impact kan hebben op het tijdstip van diagnose.

Er wordt soms minder snel gereageerd op veranderingen in de borst bij jonge mensen dan bij oudere mensen, omdat net die misvatting een beetje leeft. Ergens is het wel correct dat leeftijd het risico op borstkanker verhoogt. Maar omdat borstkanker een zodanig frequente ziekte is, zien we ook veel diagnoses op jonge leeftijd.

Voor 2019 tonen de cijfers van het Belgische Kankerregister dat er om en bij de 500 patiënten onder de leeftijd van veertig jaar in België jaarlijks gediagnosticeerd worden met borstkanker. Dus dat is toch zeker een belangrijke groep waar  extra aandacht nodig is voor vroegtijdige diagnose.